Previous
Next
 • Home
 • »
 • Undang-Undang
 • »
 • 1947
 • » Undang-Undang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26 (UU 2 thn 1947)

1947

Undang-Undang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26 (UU 2 thn 1947)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26 :

                 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                     NOMOR 2 TAHUN 1947
                       TENTANG
         DEWAN PERTAHANAN NEGARA, PERATURAN. PENGESYAHAN PERATURAN DEWAN
            PERTAHANAN NEGARA NO. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 DAN 26.

                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

       Menimbang : a. peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12. 13, 15, 18, 19, 23,
              24, 25 dan 26 mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang;
             b. peraturan-peraturan tersebut perlu disahkan;       Mengingat : pasal 7 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan
             pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil
       


             Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
       Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;
                               Memutuskan:

       Menetapkan peraturan sebagai berikut:

                  UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
               PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA
              No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 TAHUN 1946.

                          Pasal 1.
       Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :
       a. No. 6 tahun 1946 tentang Penjagaan Bahaya Udara;
       b. No. 10 tahun 1946 tentang Pengiriman Emas;
       c. No. 12 tahun 1946 tentang Pengawasan Bangunan;
       d. No. 13 tahun 1946 tentang Kewajiban Bekerja;
       e. No. 15 tahun 1946 tentang Penimbunan dan pembatasan harga barang.
       f.  No. 18 tahun 1946 tentang Pendaftaran Perusahaan;

       g.   No. 19 tahun 1946 tentang Lasykar dan Barisan;
       h.   No. 23 tahun 1946 tentang Penambahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.
          15;
       i.   No. 24 tahun 1946 tentang Pengawasan Export dan Import;
       j.   No. 25 tahun 1946 tentang Panitia Kesehatan dan
       k.   No. 26 tahun 1946 tentang Badan Textiel Negara, adalah sah.

                          Pasal 2.
       Undang-undang ini mulai berlaku buat Peraturan Dewan Pertahanan Negara :
       a. No. 6 tahun 1946, sejak tanggal 19 Juli 1946;
       b. No. 10 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
       c. No. 12 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946;
       d. No. 13 tahun 1946, sejak tanggal 7 Agustus 1946;
       e. No. 15 tahun 1946, sejak tanggal 20 Agustus 1946;
       f. No. 18 tahun 1946, sejak tanggal 30 September 1946;
       g. No. 19 tahun 1946, sejak tanggal 4 Oktober 1946;
       h. No. 23 tahun 1946, sejak tanggal 11 Nopember 1946;
       i. No. 24 tahun 1946, sejak tanggal 5 Desember 1946;

       j. No. 25 tahun 1946, sejak tanggal 30 Nopember 1946 dan
       k. No. 26 tahun 1946, sejak tanggal 25 Nopember 1946.
                                      Ditetapkan di Yogyakarta
                                      pada tanggal 14 Januari 1947.

                                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

                                      SOEKARNO.

                                      Perdana Menteri.

                                      SOETAN SJAHRIR.


       Diumumkan
       pada tanggal 15 Januari 1947.

       Sekretaris Negara,

       A.G. PRINGGODIGDO.


Silahkan download versi PDF nya sbb:
dewan_pertahanan_negara,_peraturan_pengesyahan_pe_2.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Anggota dewan pertahanan negara tahun 1947.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.
FIND US ON FACEEBOOK