Previous
Next

Perjanjian Pinjam Pakai

Contoh Perjanjian Tukar Menukar Barang

PERJANJIAN TUKAR-MENUKARPada hari ini Senin, tanggal satu bulan dua tahun dua ribu sebelas (01-02-2012), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:


 

 1. Nama : ...............
  Jabatan : ...............
  Alamat : ...............
  No KTP : ...............

  Bertindak untuk dan atas nama ....... dan beralamat di ...., slanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
 2. Nama : ...............
  Jabatan : ...............
  Alamat : ...............
  No KTP : ...............

  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak lebih dahulu menerangkan:

- Bahwa Pihak Pertama memiliki dua buah mesin tenun, kedua-duanya merk Carpenter, No. xxx, buatan Jerman, tahun 1968, yang diperolehnya berdasarkan lelang, dan oleh para pihak ditaksir seharga Rp 62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pihak Kedua memiliki sebuah mobil sedan, merk
Honda, no. mesin xxxx, no. rangka xxx, no. Polisi B xxxx MA, buatan Jepang, tahun 1894, sebagaimana diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) no. xxxx, tanggal xxxx yang bersangkutan, yang oleh para pihak ditaksir seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa para pihak hendak saling menukarkan kedua barang tersebut di atas.


Para pihak telah bersepakat untuk dengan ini saling menukarkan kedua barang tersebut di atas dengan ketentuan
sebagai berikut:Pasal 1

• Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyerahkan dalam hak milik kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima penyerahan dalam hak milik dua buah mesin tenun tersebut di atas dari Pihak Pertama, dan sebaliknya.

• Pihak Kedua menerangkan dengan ini menyerahkan dalam hak milik kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerangkan dengan ini menerima penyerahan dalam hak milik sebuah mobil tersebut di atas dari Pihak Kedua.Pasal 2

Para pihak telah menerima barang penukaran masing-masing tersebut di atas dalam keadaan sebagaimana ternyata pada hari ini, yaitu saat terjadinya penyerahan barang-barang itu, sehingga para pihak yang satu terhadap yang lainnya tidak menjamin tentang keadaan barang yang saling ditukarkan itu, baik mengenai cacat yang tampak maupun yang tersembunyi.

Pasal 3

Pihak Pertama mengakui telah menerima dari Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp 46.795.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai imbuh karena lebih besarnya harga mesin-mesin tenun dibandingkan dengan harga mobil tersebut, pada hari ini, sehingga untuk penerimaan jumlah uang itu perjanjian ini dinyatakan berlaku pula sebagai kuitansinya.Pasal 4

Dengan telah diterimanya barang-barang itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana diterangkan di atas, maka kedua belah pihak mengenai barang-barang tersebut yang satu dengan/terhadap yang lainnya dengan ini saling membebaskan dari tanggung jawab.Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak berkaitan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila cara musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukumPasal 6

Berkaitan dengan penyelesaian hukum bila terjadi perselisihan, para pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Barat.Pasal 7

Demikian akta perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

 

Pihak I

 

 

 

Pihak II

 

 

....................   .....................

(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Contoh perjanjian tukar menukar. Surat perjanjian tukar menukar kendaraan. Surat perjanjian barter motor. Https://carapedia.com/perjanjian tukar menukar_info828.html. Contoh surat tukar guling tanah. Perjanjian tukar menukar barang. Contoh surat perjanjian tukar menukar.

Surat perjanjian tukar menukar. Contoh surat perjanjian tukar menukar barang. Surat perjanjian tukar menukar barang. Contoh surat perjanjian tukar tambah motor. Contoh perjanjian tukar menukar tanah. Surat perjanjian tukar tambah motor. Perjanjian tukar menukar.

Contoh surat perjanjian barter. Contoh surat tukar barang. Contoh surat perjanjian tukar menukar tanah. Contoh surat tukar tambah mobil. Contoh kontrak tukar menukar. Contoh surat perjanjian tukar barang.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.