Previous
Next

Surat Kuasa

Contoh dan Cara Membuat Surat Kuasa

 

Yang dimaksud dengan Surat Kuasa adalah surat yang dibuat dan digunakan sebagai bukti pengalihan kekuasaan atas suatu wewenang untuk mewakili kepentingan dari pemberi kuasa. Sedang menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), Surat Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dengan demikian surat kuasa merupakan bukti yang sah atas pengalihan kuasa tersebut. Dibawah ini disampaikan langkah – langkah umum membuat surat kuasa, sebagai berikut;

 

1.        Judul

 

Judul yang dituliskan yaitu Surat Kuasa, dalam hukum bisa berupa Surat Kuasa Khusus atau Surat Kuasa Substitusi tergantung peruntukan surat kuasa dan tujuannya. Judul biasanya ditulis paling atas dengan huruf besar (capital) dan ada di center (tengah) halaman.

 

2.       Pihak yang terlibat

 

Cantumkan pihak – pihak yang terlibat dalam pengalihan kuasa,  profil pemberi kuasa,  lengkapi juga profil penerima kuasa, jelas dan lengkap.

 

3.       Perihal

 

Perihal dalam surat kuasa, diisi kegunaan dari Surat kuasa tersebut. Misalnya yang umum ; surat kuasa untuk pelimpahan kuasa pengambilan gaji, pengambilan cek, pengambilan barang , dan lain sebagainya.

 

4.       Tanggal dan tempat pembuatan surat

5.       Penutup surat

6.       Tanda tangan dan nama terang pemberi kuasa dan penerima kuasa
biasanya juga ditambahkan  materai pada surat kuasa untuk menguatkan keabsahannya

 

Jenis surat kuasa sendiri beraneka ragam, disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembuatan surat kuasa, contoh jenis-jenis surat kuasa, diantaranya;

 

·         Surat kuasa khusus

(Judul menjadi Surat Kuasa Khusus, di tambahkan kata khusus di bawah penerima kuasa)

·         Surat kuasa umum

·         Surat kuasa jual beli tanah, mobil, dll

·         Surat kuasa pengambilan dokumen

·         Surat kuasa pengambilan gaji

·         Surat kuasa pengambilan uang di bank

·         Surat kuasa umum

·         Surat kuasa perusahaan

·         Surat kuasa pengambilan bpkb sepeda motor / mobil

·         Surat kuasa penjualan tanah

·         Surat kuasa substitusi

·         Surat kuasa pengambilan ijazah, dll

 

 

Contoh penulisan surat kuasa

 

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama          : ( pemberi kuasa )
Pekerjaan : ( pemberi kuasa)
Alamat       : ( pemberi kuasa)

 

Menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada :

 

Nama          : ( penerima kuasa )
Pekerjaan : ( penerima kuasa)
Alamat       : ( penerima kuasa)

 

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai …. (jabatan / kekuasaan pemberi kuasa, sebutkan pula dasar kekuatan dari pemberi kuasa, misalnya adanya SK).

 

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk… (tujuan pemberian kuasa).

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (recht van substitute) baik sebagian atau seluruhnya yang di kuasakan ini kepada orang lain.

 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 

                                                                                                                      Mei, ______2011

Penerima Kuasa                                                                                         Pemberi Kuasa

Materai

(______________)                                                                             (_______________)

 

NB : Rincian biodata, data diri dan lainnya, dapat ditambahkan dalam surat kuasa. 

(iyha/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Contoh surat kuasa balik nama tanah. Contoh surat kuasa balik nama sertifikat. Contoh surat kuasa pengambilan sertifikat rumah di bank. Contoh surat kuasa pengurusan sertifikat tanah. Contoh surat kuasa pengurusan tanah. Contoh surat kuasa balik nama sertifikat rumah. Cara contoh surat kuasa pengurusan tanah.

Http://carapedia.com/surat_kuasa_info2625.html. Contoh surat kuasa sertifikat rumah. Contoh surat kuasa pembuatan npwp. Contoh surat kuasa pengurusan imb. Contoh surat kuasa menjaminkan sertifikat tanah. Surat kuasa balik nama sertifikat. Langkah langkah membuat surat kuasa.

Contoh surat kuasa pengambilan ijazah kuliah. Contoh surat kuasa balik nama rumah. Contoh surat kuasa untuk balik nama sertifikat tanah. Surat kuasa pengambilan sertifikat rumah di bank. Contoh surat kuasa sertifikat. Contoh surat kuasa pengambilan npwp.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (1)
25 Sep 2013 17:03
fuji
kalau tujuan di tulisnya surat kuasa apa?