Previous
Next

Surat Undangan

Contoh Surat Resmi Bahasa Jawa

 

 

Penggunaan bahasa Jawa mulai tersingkirkan oleh bahasa Indonesia maupun bahasa gaul. Saat ini tidak banyak anak-anak Jawa usia sekolah yang menguasai bahasa Jawa. Bahkan dalam sehari-hari penggunaan bahsa jawa juga mulai dilupakan. Hal ini memang sangat memprihatinkan karena bahasa jawa yang seharusnya menjadi bahasa'ibu" dalam kehidupan sehari-hari mulai tergeser. Oleh karena itu diperlukan niat serta kerja keras semua kalangan untuk kembali menggalakkan penggunaan bahasa Jawa supaya bahasa tidak punah.

Berikut ini adalah contoh surat resmi dalam bahasa jawa:

Bantul, 1 September 2011

Bismillahirrohmaanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Winantu sagunging pakurmatan.
Kanthi lumaraping nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan.
Sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, kula sak kluarga hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran tuwin pawiwahan supitan yoga kula ingkang nami, AGUS TUNGGAL HARDIAN  mbenjang ing,

Dinten             : Seloso Wage
Suryo Kaping : 12 September 2012
Wanci              : tabuh 09:00 wekdal iring kilen ~ sak bibaripun.
Mapan ing      : Griyo kulo Bambanglipuro Rt 12 Rw 10 Bantul, Ngayogjokartohadiningrat

Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Agung tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Atur Taklim kawulo,Kulawarga Bpk. HERNAWAN AJI sakbrayat

Video

Video bush pidato dalam bahasa jawa

Dalam video ini akan diperlihatkan sebuah pidato presiden Bush yang diplesetkan dalam bahasa Jawa

(indahf/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Contoh surat resmi bahasa jawa. Surat resmi bahasa jawa. Contoh surat resmi dalam bahasa jawa. Contoh layang resmi. Undangan bahasa jawa. Layang resmi. Contoh woro woro resmi.

Woro woro resmi. Http://carapedia.com/surat_resmi_bahasa_jawa_info797.html. Contoh woro woro bahasa jawa resmi. Contoh undangan bahasa jawa. Contoh layang resmi bahasa jawa. Surat resmi dalam bahasa jawa. Contoh layang resmi basa jawa.

Woro woro bahasa jawa resmi. Https://carapedia.com/surat_resmi_bahasa_jawa_info797.html. Undangan resmi bahasa jawa. Undangan bahasa jawa resmi. Woro woro resmi bahasa jawa. Tuladha layang resmi.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (4)
22 Feb 2015 11:12
irfan sabikurrahmat
Gomawoyo !!!!
21 Jan 2015 17:49
Muhajir
Matur nuwun.
21 Jan 2015 17:48
Muhajir
Matur nuwun.
23 Jan 2014 00:17
Eko Susanto
Matur nuwun conto serat ing nginggil meniko, saget damel tambahing sesrepan kawulo babagan Boso Jawi.