Previous
Next
  • Home
  • »
  • Umum
  • » Contoh Pidato Perpisahan Sunda

Umum

Contoh Pidato Perpisahan Sunda

 

 
 
 
 
Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari - hari masyarakat Jawa Barat dan sebagai salah satu muatan lokal di sekolah daerah Jawa Barat memang sudah bukan merupakan hal yang sulit bagi masyarakat Jawa Barat. Namun tidak demikian bagi masyarakat pendatang yang harus belajar tentang cara pelafalan serta arti - arti dari kata - kata dalam bahasa Sunda. Karena merupakan bahasa daerah, maka pada beberapa acara resmi yang diadakan oleh pihak sekolah biasanya juga ada yang menggunakan bahasa Sunda. salah satu acara resmi sekolah yang menggunakan bahasa Sunda adalah acara perpisahan sekolah.
 
Berikut ini adalah contoh pidato perpisahan Sunda:
 
Assalamu'alaikum wr. wb
Salam damai lan sejahtera ku wargi sadayana
Nepangkeun abdi ngadeg di payun dieu kanggo mikeun sambutan salaku wakil ti kolot atawi wawakil murid SLTPN 21 Bandung.
Nu Kahiji, urang hatur keun selamat kanggo sadayana murangkalih urang nu ngeus lulus jeung nilai nu tiasa di nyarioskeun ti luhur rata-rata nepi ka ngabawa SLTPN 21 Bandung ka asub urutan ka-2 sa Kodya Bandung. Eta teh kenging ngadamel maraneh diajar jeug nuntut elmu salila ieu. Pesen urang tong kantos puas jeung naon nu geus maraneh hasil keun. Udag trus cita-cita maraneh. Tingkat keun prestasi jeung ngalakukeun nu sae kanggo masa depan maraneh.
Kadua. Widihkeun urang ngucapkeun hatur nuhun sing seueur ka bapak/ibu pengajar jeung sadayana unsure nu ngeus terlibat dijero proses blajar mengajar di SLTP 21 Bandung. Teu karasa ngeus 3 tahun. Urang nitip keun jeung mercayakeun barudak urang kanggo belajar jeung nempuh studi di SLTPN 21 Bandung. Urang percanteun yen bapak/ibu pengajar ngeus mikeun jeung ngajarkeun nu sae kanggo barudak urang dugi ka barudak berhasil lulus jeung nilai nu nyugemakeun. Dugi ka urang tiasa narik kasimpulan yen nyatana keputusan urang kanggo nyakolahkeun barudak urang di SLTPN 21 bandung nya eta kaputusan nu paling tapat. Dumeh ieu teu aya kalimat lain salain ngucapkeun hatur nuhun nu loba kanggo bapak/ibu pengajar jeung sadayana unsure nu terlibat di lebet proses belajar mengajar di SLTPN 21 Bandung.
Rasana teu pantes lamun urang dilila-lila ngadeg didiyeu margi masih keneh loba daftar  acara dalam rangka perpisahan sakolah iyeuh.  Dumeh ieu urang haturken sakieu sambutan ti urang. Lamun aya kakurangan jeung ucap nu lepat, urang ngahaturkeun hampura nu ageung.
Wassalamu'alaikum wr. Wb
 

Video

Video pidato perpisahan bahasa Sunda

Dalam video ini akan ditayangkan sebuah pidato dalam bahasa Sunda

(indahf/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 9. Pidato bahasa sunda perpisahan kelas 9. Biantara perpisahan. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 9 smp. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan dan artinya. Pidato perpisahan kelas 9 bahasa sunda. Http://carapedia.com/pidato_perpisahan_sunda_info2618.html.

Contoh biantara perpisahan. Biantara bahasa sunda tentang perpisahan. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan. Contoh biantara bahasa sunda tentang perpisahan. Contoh biantara. Pidato sunda perpisahan. Kata perpisahan bahasa sunda.

Pidato bahasa sunda perpisahan. Contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 9. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan kelas 6. Contoh pidato bahasa sunda tentang perpisahan. Contoh pidato singkat bahasa sunda tentang perpisahan sekolah berserta artinya. Pidato bahasa sunda tentang perpisahan sekolah.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.