Previous
Next

Islam

Doa Menyolatkan Jenazah

 

 
 
 
 
 
Jenazah berarti mayat atau tubuh orang yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia sendiri berarti berakhirnya masa hidup setiap mahluk yang bernyawa. maninggal merupakan proses awal ke alam barzah sambil menunggu datangnya hari kebangkitan / hari kiamat. Sedangkan Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan setelah jenazah selesai dikafani. Rukun Sholat Jenazah terdiri dari 8 bagian, yaitu: niat, berdiri bila mampu, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat kepada Rosulullah SAW, doa untuk jenazah, doa setelah takbir keempat, dan salam.
 
Berikut ini adalah doa menyolatkan jenazah:
 
* DOA MENYOLATKAN JENAZAH PERTAMA
 
 
 
 
Yang berarti:
Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (suaminya), dan masukkan dia ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka.
 
 
* DOA MENYOLATKAN JENAZAH KEDUA
 
 
 
 
Yang berarti:
Ya Allah, ampunilah kepada orang yang hidup diantara kami dan yang mati, orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir, laki - laki maupun perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan diantara kami, hidupkan dengan memegang ajaran Islam, dan orang yang Engkau matikan diantara kami, maka matikan dengan memegang keimanan. Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya
 
 
* DOA MENYOLATKAN JENAZAH KETIGA
 
 
 
 
Yang berarti:
Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggunganMu dan tali perlindunganMu. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau, Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Penyayang
 
 
* DOA MENYOLATKAN JENAZAH KEEMPAT
 
 
 
 
Yang berarti:
Ya Allah, ini hambaMu, anak hambaMu perempuan (Hawa), membutuhkan rahmatMu, sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya, jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya, dan jika dia orang yang salah, lewatkanlah dari kesalahannya
 

Video

Video doa menyolatkan jenazah

Dalam video ini akan diperlihatkan doa menyolatkan jenazah

(indahf/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Doa menyolati orang mati. Doa nyolati orang meninggal. Doa untuk jenazah laki2. Doa setelah selesai sholat jenazah. Doa mayit. Doa mayit laki2. Doa untuk keluarga dalam menyolatkan jenazah.

Orang meninggal islam. Alam barzah dalam islam. Doa menyolatkan orang meninggal. Doa mandi kan mayat. Doa untuk mayit laki2. Doa menyolati orang meninggal. Doa doa untuk jenazah.

Doa untuk keluarga jenazah. Doa menyolatkan orang mati. Doa untuk jenazah laki laki. Http://carapedia.com/doa_menyolatkan_jenazah_info2838.html. Doa menyolatin mayyit. Cara menyolati orang mati.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.