Previous
Next

Surat Kerja

Contoh Surat Ijin Cuti Melahirkan

 

 

Bagi para karyawati yang telah berkeluarga dan sedang menunggu kelahiran buah hati pasti harus segera mempersiapka surat ijin cuti melahirkan. Dari jatah cuti 3 bulan yang diberikan perusahaan, kebanyakan mereka memilih untuk mengajukan cuti setelah mendekati waktu melahirkan yang telah ditentukan dokter. Walaupun demikian, tidak sedikit perusahaan yang menetapkan ketentuan untuk mengambil cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1.5 bulan setelah melahirkan.

Berikut ini adalah contoh surat ijin cuti melahirkan:


Bandung, 12 Januari 2011

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Argo Abadi
Jl. Bumi Damai No 12
Bandung


Dengan hormat,
Dengan ini, saya:

Nama    : Rini Widowati, ST
Alamat   : Jl. Hang Lekir No. 18 Bandung
Jabatan : Staf Adm Departemen Personalia

Mengajukan ijin cuti melahirkan pada:
1 Maret 2011 s/d 1 Juni 2011

Mengingat lamanya waktu cuti yang saya ajukan, mohon bagi perusahaan untuk mencarikan staf pengganti sementara selama saya cuti apabila diperlukan. Bersama dengan surat ini saya juga menyatakan bahwa saya siap memberikan training kepada staf  pengganti sementara sampai dengan masa cuti saya tiba.
Demikian surat ijin cuti ini saya ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ijin saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih


Hormat saya,Rini Widowati, ST 

(indahf/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Contoh surat cuti melahirkan. Contoh surat cuti melahirkan karyawan. Contoh surat cuti melahirkan dari bidan. Contoh surat pengajuan cuti melahirkan. Contoh surat cuti hamil. Contoh surat izin cuti melahirkan. Contoh surat keterangan cuti melahirkan dari bidan.

Teks pengajuan cuti hamil. Contoh surat ijin cuti melahirkan. Contoh surat izin cuti hamil. Contoh surat permohonan cuti melahirkan. Surat keterangan cuti melahirkan dari bidan. Contoh surat izin melahirkan. Contoh surat cuti kerja melahirkan.

Contoh surat permohonan cuti kuliah karena hamil. Http://carapedia.com/surat_ijin_cuti_melahirkan_info787.html. Contoh surat izin istri melahirkan. Contoh surat keterangan cuti melahirkan dari dokter. Contoh surat cuti melahirkan bidan. Surat pengajuan cuti melahirkan.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.